Infostasjoner for innendørs bruk, designet og utviklet av infostation.