Personvernerklæring Infostation AS

Infostation AS er en ledende leverandør innen digitale plakater. Vi utvikler og leverer konsepter med fleksible løsninger innen design, materialer, programvare, produksjon og kvalitet.

Formål med behandling av personopplysninger

Infostation registrerer opplysninger om deg når du sender en forespørsel via et av kontaktskjemaene på hjemmesiden vår. Opplysningene benyttes kun til å kontakte deg når du har sendt inn en forespørsel. Dine opplysninger vil aldri bli brukt i forbindelse med markedsføring eller annet uten at du på forhånd har samtykket til det.

Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne besvare din henvendelse. Dine opplysninger vil aldri bli brukt i forbindelse med markedsføring eller annet uten at du på forhånd har samtykket til det.

For å kunne betjene våre kunder, og levere våre tjenester og produkter til dem, anser vi å ha en berettiget interesse i å behandle de personopplysninger som vi mottar når man henvender seg til oss via kontaktskjema på hjemmesiden, eller på annen måte kontakter oss skriftlig eller muntlig.

Formålet med behandlingen av personopplysninger vil være:

• Salgsprosess
• Informasjon og tilbud om nye produkter og tjenester.
• Gjennomføre leveranse av produkter og tjenester som er avtalt med kunden.
• Registrere eller godkjenne deg eller enheten din.
• Svare på dine spørsmål eller forespørsler om informasjon, underlagt ditt eget samtykke når det kreves av gjeldende lov.
• For vurdering og analyse av vårt marked, kunder, produkter og tjenester (inkludert å spørre om dine meninger om våre produkter og tjenester og gjennomføre kundeundersøkelser),
• Å tilby vedlikeholdstjenester og å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå på forretningstjenestene.

Vi bruker ikke dine personopplysninger til profilering.

Hvordan informasjonen samles inn

Infostation samler kun inn personopplysninger gitt direkte fra deg.

Deling av personopplysninger

Vi kan også dele din informasjon med følgende enheter, i den utstrekning dette vil være nødvendig for å utføre tjenestene: Infostation AS tilknyttede selskaper. Begrepet “tilknyttede selskaper” refererer til selskaper knyttet til Infostation AS ved felles eierskap eller kontroll. Våre partnere inkluderer selskaper med Infostation AS´s navn. Affiliates kan også inkludere andre selskaper som er knyttet til felles eierskap eller kontroll, for eksempel Infostation Data Systems.

Din informasjon kan kun deles mellom Infostation AS tilknyttede selskaper for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Overføring av data til tredjeland

Personopplysninger overføres ikke til tredjeland utenfor EU/EØS, verken av Infostation AS eller av vår databehandler, Saga Regnskap & Rådgivning AS.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig, og sletter opplysningene umiddelbart etter at man bedt om sletting, meldt seg av nyhetsbrev og andre markedskampanjer, og innen 1 år etter at kundeforhold er avsluttet.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som infostation.no har registrert. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Infostation AS
Nordre Kullerød 17C
3241 Sandefjord

Tel: +47 33 42 60 80
e-post: info@infostation.no