Infostation er en kreativ og dynamisk bedrift
som bygger på høy kompetanse og lang erfaring. Dette gjelder både internt i selskapet og eksternt i valg av strategiske partnere. Vi utvikler og leverer konsepter med fleksible løsninger innen design, materialer, programvare, produksjon og kvalitet.

I samarbeid med våre kunder finner vi den rette sammensetningen av materialer, design og programvare som gir best effekt.
Vi strekker oss fra design-produktutvikling-serieproduksjon -til programutvikling innen infostasjoner, digitale skilt, mobile app’er og helt til spesialløsninger innen luftfart.

Selskapet startet sin virksomhet allerede i 1999 med å utrede mulighetene for gratis bruk av informasjons-stasjoner på offentlige plasser. Sommeren 2000 bygde, leverte og driftet infostation verdens første internett baserte gratistjeneste for flyplasser.
Systemet inneholdt både dynamiske skjermer for reklamevisning og flyplassinformasjon, (i dag kalt DS løsning) og interaktive skjermløsninger for henting/skriving av mail og annen kontrollert surfing på internett.

Infostation har en forsiktig vekststrategi der virksomheten og kompetansen  er bygget sten for sten, og har en sunn økonomi.

Vår strategi er å finne de gode, meget kosteffektive løsningene for våre kunder.
Dette gir en god verdiskapning av de investeringer våre kunder gjør.

Nøkkelpersoner

Hans-Jørg Kleive-Mathisen

Daglig leder

Hans-Jørg er gründeren bak det hele. Siden en gang på nittitallet har han jobbet døgnet rundt med nye løsninger, testet ut idéer – og hele tiden vært fokusert på forbedring, utvikling og innovasjon.

Svenn Rune Seljeseth

Teknisk sjef

Svenn Rune sørger for at alt fungerer som det skal. Han tegner i 3D, utvikler og konstruerer – og styrer prosjektene slik at de kommer i havn til avtalt tid.

Bengt Jonny Pettersen

Sjefsutvikler

Bengt er utvikler, og det har han vært lenge. Når behovet for avanserte spesialløsninger oppstår fikser han det. Han har lang fartstid innen utvikling/programmering og har vært innom de fleste områdene innen dette faget.