Aviation Systems

Aviation Systems

 

I Infostation har vi spesialisert oss på å levere interaktiv-kommunikasjon – for lufthavner og groundhandlere helt siden oppstarten i år 2000.

Airport Module

Å strømlineforme kommunikasjonen for aviation kunder er et av våre forretningsområder. Dette startet allerede i år 2000 da vi lagde løsninger på Sandefjord Lufthavn Torp som ga de reisende flightinformasjon på skjermer i terminalen og på internett. Vi lagde også infostasjoner som ga alle reisende gratis internet mens de var på flyplassen.

Denne satsningen har utviklet seg til å omfatte flere detaljorienterte løsninger slik som AODB for flyplasser, AIS- Groundhandling og DEICE systemer.

Vi leverer helhetlige løsninger tilpasset våre kunders behov – med moderne design, konkurransedyktige priser, brukervennlighet og en meget stabil programvare. Vår målsetning er at vi sammen finner den optimale løsningen for våre kunder! 

Våre hovedmoduler er:

* AODB         (Airport Operational Data Base)
* FIDS            (Flight information Display Systems) 
* DE-ICE        (Av-isings løsning som sikrer kosteffektiv registrering av detaljer med besparelser på tid og Aviform væske.
* AIS              (Airport information system) som inneholder alle undermoduler som personalet til Groundhandleren trenger.
                        Oppgaver fra Automatisk registrering av Flighter, tjenester utført på flighten, pasasjerene eller mottak og sending av
                        verifiserte IATA meldinger til automatiserte faktureringsrutrene som er sømløst integrert med økonomisystemer.
* SSBD          (Self Service Bag Drop – selbvetjent bagasje innlevering for reisende med rask prosessering)
* Quick-Tag  (Selvbetjent bagasje-tag automat som kunden selv kan scanne sine reisedokumenter og få skrevet ut en bag-tag. 

 

 

Airline parking

 

I AIS kan man vise grafisk layout av forskjellige deler av flyplassen. I modulen vises feks. slik som her hvilke parkingstands som er opptatt og grunninformasjon om flyene og dets status.

DE-ICE Systems

 

DE-ICE er bygd opp som en modul der den henter all relevant informasjon fra AIS-AODB samt annen info fra AVINOR/IATA