menu topp
Startsider
Vi designer og setter opp startsider til din infostasjon. Har du egne websider du vil vise, kan disse brukes som startside, eller tilpasses slik at de egner seg for "kiosk" bruk.

Startsiden fungerer som en hovedmeny der brukeren enkelt kan navigere seg videre inn på aktuelle steder på internett.
I tillegg til startsiden har stasjonene screensaver - enten i form av et "slideshow" bestående av en serie websider, en animert Flashfilm, bilder eller annet. Screensaveren starter også en oppryddingsprosess på PC´en og fjerner historikk, midlertidige filer, cookies m.m. når den er aktivert.


Samsung Norge Acer