menu topp
Publiseringsløsninger (CMS)

Infostation utvikler alt fra enkle dynamiske web-portaler til avanserte databaseløsninger og komplette webløsninger.
Våre løsninger er enkle å vedlikeholde og kan påbygges med nye funksjoner.
Publiseringssystemet (eng: Content Management System, CMS ) fungerer som et sentralt lager og gjør det mulig for flere personer i en bedrift  å lage, redigere og endre selskapets websider uten å ha fagkunnskap innen web-programmering.

Systemet gjør det enkelt å lagre og gjenfinne data. Grunndata legges inn bare én gang og det forenkler også kommunikasjonen mellom brukerne.
Et slikt system består av et grensesnitt hvor brukere kan utføre ulike handlinger med innholdet, som kategorisering, formatering o.l. Mulighetene varierer stort fra system til system.
Et godt eksempel på et slikt CMS-system er en nettavis der en rekke journalister kan legge ut sine artikler.


I motsetning til mange andre CMS-løsninger er det ingen begrensninger til kundenes profil og design.
Infostation integrer og implementerer bedriftens profil sammen med webdesignet, og bygger deretter CMS systemet rundt dette designet.


* Enkel innlogging og navigering når man skal opprette nye artikler og laste opp nye bilder.
* Brukeradministrasjon der man kan opprette/slette nye brukere og tildele dem bruksrettigheter.
* Tidsstyrt publisering. Det vil si at artikler kan opprettes i dag og settes til først å aktiveres langt frem i tid.
* Oppretting av egne Menyer og grafiske elementer som legger (og linker) seg i webhirarkiet.
* Nyhetsticker
* Reklame system for visning av reklamespotter i websiden.
* Nyhetsbrev: Ferdige maler for nyhetsbrev der man kan legge inn bilder og tekst, og sende til flere mottakere direkte. Denne modulen har også utsendelseskontroll, sendestatistikk og lesestatistikk.
* Konkurranse: Konkurransemodul der man legger inn spørsmål, og kan senere logge seg inn for å hente ut innsendte svar.